Про проєкт

DECIDE – це швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти». Він спрямований на підтримку реформ в освіті та процесів децентралізації для розвитку в Україні ефективної системи управління освітою.
Головна мета проєкту DECIDE – допомогти жителям територіальних громад долучитися до демократичного врядування та отримати рівний доступ до якісної освіти.

DECIDE реалізується ГО DOCCU у партнерстві з Цюріхським педагогічним університетом (PHZH) за підтримки Швейцарії, представленої Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва (SDC).

DECIDE покликаний сприяти:

✔ посиленню потенціалу ТГ у розробці та практичній реалізації децентралізованих моделей управління освітою, включаючи стратегії розвитку освіти та плани їх впровадження;
✔ підвищенню професійного рівня посадових осіб місцевого самоврядування ТГ в цілому та працівників структурних підрозділів, які відповідають за освіту в ТГ;
✔ удосконаленню методів та інструментів розвитку громадянського суспільства та залучення громадян до управління освітою.

DECIDE спрямовано на впровадження та розвиток демократичного, прозорого та підзвітного управління школами у місцевих громадах, посилення їх ролі у громадському житті, залучення всіх громадян до прийняття рішень в ТГ, включаючи учнів/ць, учителів/ок, керівників/ць шкіл, представників влади, батьків, представників/ць ЗМІ та інших.

Проєкт впроваджується за двома компонентами.

Компонент 1 зорієнтований на розбудову децентралізованої системи управління освітою в ТГ на субрегіональному рівні та на рівні регіонів.

Робота за цим компонентом покликана підвищити спроможність органів влади у впровадженні реформи децентралізації в сфері освіти, включаючи стратегії розвитку освіти та їх реалізацію. Важливим стане вдосконалення професійних компетентностей представників органів управління ТГ, а також державних службовців, залучених до реалізації реформи освіти.

Компонент передбачає запровадження нових методів та інструментів розвитку громадянського суспільства та залучення громадян до управління освітою.

На національному рівні DECIDE сприятиме розвитку механізмів політичного діалогу, створенню ефективної нормативно-правової бази у сфері децентралізації управління освітою та запровадженню дієвого навчання й управління знаннями.

Компонент 2 зорієнтований на розбудову демократичних шкіл, які будуть відігравати роль освітніх центрів своїх громад.

Трансформація шкіл (зокрема у сільській місцевості) в освітні центри місцевих громад сприятиме впровадженню більш демократичного та відповідального управління закладами освіти з одного боку, і посиленню їх ролі у громадському житті з іншого.

DECIDE активізує участь громадян в управлінні освітою через впровадження практичних інструментів залучення громадськості до управлінських процесів у сфері освіти; сприятиме залученню батьків, учнів/учениць і вчителів/вчительок до планування спільних з місцевою владою та громадою соціальних проєктів.

Партнери з впровадження

Проєкт впроваджується за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства розвитку громад та територій України.
Партнерами проєкту є обласні державні адміністрації Івано-Франківської, Луганської, Полтавської і Одеської областей, Державна служба якості освіти України (ДСЯО), Всеукраїнська Асоціація об’єднаних територіальних громад (Асоціація ОТГ).

Проєкт безпосередньо працюватиме у 16 громадах Івано-Франківської, Луганської, Полтавської та Одеської областей.

Його перша фаза триватиме з лютого 2020 по січень 2025 року.