Очікувані результати

DECIDE спрямований на підтримку децентралізації управління освітою, зокрема у таких напрямах:

✔Сприяння розробці ефективних моделей управління освітою на регіональному, субрегіональному та місцевому рівнях (ОТГ). Підтримка надається областям-партнерам у розробці стратегій регіонального та місцевого розвитку, оптимізації функцій з ефективного управління освітою, налагодження міжмуніципального співробітництва та формування відповідної регуляторної бази.

✔Поширення швейцарського досвіду управління освітою на різних рівнях через експертну підтримку розробки механізмів та інструментів управління якістю освіти у рамках співпраці з ДСЯОУ.

✔Надання технічної підтримки у формуванні та розвитку фахової спільноти керівників і працівників органів управління освітою ОТГ через посилення інституційного потенціалу ключових асоціацій та організацій громадянського суспільства (ОГС), що працюють з громадами.

✔Сприяння взаємодії ключових міністерств і відомств у плануванні, реалізації та координації впровадження реформи освіти в частині децентралізації управління освітою через надання адресної експертної підтримки, технічної допомоги для проведення заходів з комунікації реформи, розробки інформаційних і навчальних матеріалів, тренінгових курсів для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, проведення національних соціологічних досліджень.

✔Розробка практичних інструментів залучення громадян до управління освітою в громадах.

✔Надання технічної та експертної допомоги для організації навчання представників органів влади, депутатів місцевих рад, учителів, керівників шкіл, учнів і представників ОГС у цільових ОТГ з питань демократії та прав людини, демократизації управління освітою та управління якістю освіти.

✔Залучення міжнародних експертів для створення функціональних шкільних рад у цільових ОТГ, що дозволять громадськості брати активну участь в управлінні ЗЗСО.

✔Розробка навчальних курсів, програм, освітніх онлайн інструментів для учнів ЗЗСО з питань місцевого самоврядування.

✔Сприяння підвищенню активності громадян через залучення партнерських шкіл і громад до розробки спільних громадських проєктів, що пов’язані з освітою, молоддю, спортом, культурою, громадськими соціальними заходами тощо.

✔У рамках впровадження НУШ, Проєкт передбачає надання підтримки у впровадженні тренінгових програм з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) у систему підвищення кваліфікації учителів та керівників шкіл. Навчальні курси та матеріали з розвитку громадянських компетентностей будуть розроблені та інтегровані в освітні програми педагогічних університетів і коледжів.

Результати поточного моніторингу Швейцарсько-українського проєкту DECIDE скачати в PDF форматі тут.