Olga Terentyeva

регіональна координаторка проєкту DECIDE у Луганській області

Створення у громаді органу управління освітою як відокремленого виконавчого органу місцевої ради дозволить управляти освітою більш якісно та швидко


Організовуємо управління освітою в громаді. Що потрібно врахувати?

Після місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, на карті України з’явились нові територіальні громади. А органи місцевого самоврядування, які представляють інтереси цих громад, отримали нові повноваження, у тому числі щодо управління освітою.

Й це зрозуміло. З огляду на принцип субсидіарності – всі проблеми, які можуть ефективно вирішуватися на місцях, повинні перебувати в компетенції муніципальних органів, як найбільш близьких до населення. 

А це означає, що на разі у громадах постає проблема створення органу управління освітою. Який статус він повинен мати, які повноваження та структуру? Питання складне й залежить від багатьох факторів. Спробуємо розібратись.

Згідно з пунктом 5 статті 26 чинного Закону України «Про місцеве самоврядування» формування організаційної структури та штатного розпису будь-якого органу місцевого самоврядування, є виключними повноваженнями та відповідальністю самого органу місцевого самоврядування. Пропозиції щодо зазначених питань вносить голова відповідної ради, а затверджуються вони на пленарних засіданнях ради.

Типових штатних нормативів для органів місцевого самоврядування на цей час не існує. За виключенням деяких органів та служб, де існують нормативи, визначені спеціальним законодавством. Наприклад, служба у справах дітей, де штатна чисельність працівників встановлюється Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей».

Як результат – кожен орган місцевого самоврядування має свою власну «унікальну» організаційну структуру. Але слід зазначити, що вводити до штатного розпису слід тільки ті посади, для яких постановою Кабінетів Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами, визначені посадові оклади.

Від чого ж залежить організаційна структура органу місцевого самоврядування? Насамперед це визначені законодавством повноваження, кількість населення громади, її фінансова та кадрова спроможність та, що важливо для формування органу управління освітою, – кількість закладів освіти.

З огляду на таку унікальність, орган управління освітою також може відрізнятись за своєю структурною формою. Це може бути департамент, управління, або відділ (також, слід зазначити, що Постанова КМУ від 12.03.2005 № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», яка визначає чисельність зазначених структурних підрозділів, для ОМС має рекомендаційний характер). Орган управління освітою може відрізнятись за назвою, кількістю штату працівників, за наявністю додаткових зовнішніх комунальних сервісних служб (наприклад, господарська служба).

Але це ще не всі «свободи вибору» для місцевого самоврядування. Законодавство надає органам місцевого самоврядування право не тільки визначати організацію органу управління, але й шляхи організації менеджменту сферою освіти в цілому. Так, місцева рада може:

✔ створити власний орган управління освітою;

✔ створити власний орган з делегуванням адміністративних повноважень на рівень навчальних закладів;

✔ сформувати спільний орган для кількох територіальних громад;

✔ делегувати повноваження на підставі співробітництва.

При прийнятті рішення щодо органу управління освітою необхідно пам’ятати, що стаття 32 чинного Закону України «Про місцеве самоврядування» відносить управління закладами освіти до власних повноважень виконавчих органів місцевих рад. У статті 11 згаданого Закону України виконавчими органами рад визначаються їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи. А стаття 54 Закону України «Про місцеве самоврядування» надає право місцевій раді створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Таким чином, орган управління освітою повинен бути виконавчим органом.

Пам’ятаємо, що керівники виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським, селищним, міським головою, а  положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою.

У законодавстві не визначено, чи повинен орган управління освітою бути окремою юридичною особою, й це, напевно, залежить від організації управління освіти у громаді. Але законодавством про місцеве самоврядування та повну загальну середню освіту, дошкільну освіту визначено досить широке коло повноважень з питань управління освітою у громаді. Тому створення органу управління освітою зі статусом юридичної особи значно зменшить навантаження на голову ТГ, оскільки у керівника органу управління освітою – юридичної особи – буде право підпису документів, у тому числі фінансових.

Якщо ж орган управління освітою не матиме статусу юридичної особи та не буде розпорядником коштів освітньої субвенції, всі питання потребуватимуть вирішення безпосередньо головою ТГ та його підпису.

ДОВІДКА

У Луганській області продовж 2015 – 2019 років було добровільно об’єднано 18 територіальних громад [1]. У 14 ОТГ відбулась передача закладів освіти, які знаходились у спільній власності територіальних громад району, у власність об’єднаних територіальних громад. Відповідно було створено 14 органів управління освітою об’єднаних територіальних громад, всі вони є окремими юридичними особами. Але не всі – головними розпорядниками коштів, що також значно зменшує їх повноваження.

[1] Загалом протягом 2015-2019 років у Луганській області добровільно об’єднались 23 територіальні громади, але у 5 не було проведено перших виборів голів та депутатів місцевих рад через питання безпеки.

Крім того, слід розуміти, що необхідно правильно організувати фінансове та бухгалтерське обслуговування закладів освіти. Відповідно до пункту 2 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59, бухгалтерська служба утворюється як самостійний структурний підрозділ бюджетної установи. Його вид залежить від обсягу, характеру та складності бухгалтерської роботи. Це може бути департамент, управління, відділ, сектор, або ж в бюджетній установі вводиться посада спеціаліста, на якого покладається виконання обов’язків бухгалтерської служби. Обов’язки бухгалтерської служби може виконувати централізована бухгалтерія бюджетної установи, якій підпорядковані інші бюджетні установи.

Бухгалтери відповідної місцевої ради мають право вести бухгалтерський облік лише операцій, пов’язаних з діяльністю самої ради. Також, не може вести бухгалтерський облік інших установ і бухгалтерія відділу/управління освіти, якщо вона не є централізованою.

Якщо централізована бухгалтерія не створена, то при такому варіанті підпорядкованим установам та закладам освіти доведеться мати у своєму штаті посади бухгалтерів, які будуть вести бухгалтерський облік таких установ та закладів.

Таким чином, створення органу управління освітою як відокремленого виконавчого органу місцевої ради є одним з найбільш сприятливих варіантів, який дозволить вирішувати питання управління освітою більш якісно та швидко.

Законодавство швидко змінюється, тому громади будуть створювати орган управління освітою, як виконавчий орган – юридичну особу та покладати на нього функції головного розпорядника коштів. Наразі чекаємо зміни до статті 22 БКУ, які повинні усунути протиріччя у розумінні визначення головних розпорядників коштів. Що по-суті зробить створення органу управління освіти у статусі виконавчого органу обов’язковим.

Діліться в коментарях або приватних повідомленнях власним досвідом — найцікавіше ми опублікуємо тут та у професійній спільноті освітян в ФБ

 

Більше історій та блогів читайте в публікаціях нашого онлайн-ресурсу Освіта.Коментують експерти, який створено  в рамках DECIDE, що впроваджується ГО DOCCU та PH Zurich за підтримки Швейцарії.

 

#madewithswitzerland

Підписуйтесь на наш інформаційний дайджест!